Daodejing 2: Het eeuwigdurende universum


De Daodejing is een belangrijk geschrift uit het daoïsme, de eeuwenoude Chinese filosofie en religie vooral bekend van het yin-yangsymbool.

Lao Zi, wiens naam zoiets als Oude Meester betekent, wordt beschouwd als een semi-mythische stichter van het daoïsme en schrijver van deze tijdloze woorden.

De Dao, de Weg, is de onnoembare moeder der tienduizend dingen.

Daodejing 1: Het Onnoembare ( > )
Daodejing 2: Het eeuwigdurende universum7

Het universum is eeuwigdurend
De reden waarom het eeuwigdurend is,
Is omdat het niet voor zichzelf bestaat
Daarom kan het voortduren
Daarom gedraagt de wijze zich als de minste
En omdat hij de minste is is hij de meeste
Hij is onthecht en daarom behouden
Zou het niet zijn dat hij volmaakt is
Juist omdat hij belangeloos is?


8

De volmaakte mens is als het water
Dat ten goede komt aan alle dingen en nergens mee wedijvert
Het verblijft op plaatsen die door anderen veracht worden
Maar op die manier volgt het zijn aard
In zijn hart mint de wijze de eenvoud
In zijn contact met anderen is hij beminnelijk
In zijn woorden is hij betrouwbaar
In zijn leiden is hij vreedzaam
In wat hij doet is hij bekwaam
Hij doet alles op het moment dat het gedaan moet worden
Hij maakt geen ruzie
En daarom is hij onberispelijk


9

Het is beter een leeg vat te dragen dan een vol vat
Slijp een mes vlijmscherp en het zal niet lang meegaan
Als een huis met kostbaarheden gevuld is, is het niet te bewaken
Als rijkdom en eerzucht hoogmoedig maken, leidt het tot de val
Als roem en succes je belagen, trek je dan terug
Dat is de enige weg naar gelukzaligheid


10

Kun je je hoofd leegmaken en blijvend opgaan in het Al?
Kun je leven naar je natuur en weer worden als een kind?
Kun je de deuren der waarneming reinigen en weer helder zien?
Kun je je medemensen liefhebben en de mensheid belangeloos dienen?
Kun je de enge poort moeiteloos in- en uitgaan
Kun je in de wereld maar niet van de wereld zijn?
Kun je beseffen dat je niets kunt weten en daardoor alles kunt begrijpen?
De natuur brengt alles voort en voedt alles
Zij brengt voort en bezit niets
Zij doet alles belangeloos en vraagt er niets voor terug
Zij leidt maar eist niets
Dat is wat men het ondoorgrondelijke van de natuur noemt


11

Dertig spaken verenigen zich in de naaf
Maar het wiel is alleen te gebruiken door het lege gat in de naaf
Klei wordt tot vaten gevormd
Maar de bruikbaarheid wordt bepaald door de lege holte
Bij het bouwen van een huis worden in de muren deuren en ramen uitgespaard
Maar van de lege ruimte hangt de bruikbaarheid van het huis af
Daarom is, datgene wat er is, nuttig
Maar de ruimte maakt het bruikbaar


12

Al die kunstmatige kleuren verblinden de ogen der mensen
Al die gemaakte muziek verdooft de oren
Al die verschillende smaken stompen de smaak af
Paardenrennen en jachtpartijen maken de mensen gek
De zucht naar schaarse goederen
Belemmert het gaan op het rechte en eenvoudige pad
Daarom heeft de wijze er genoeg aan
Zich te voeden en vermoeit zijn ogen niet
Daarom doet hij het ene en laat het andere
Hij doet alles op het moment dat het gedaan moet worden


Lees verder

Noten

Vertaald door: Anoniem.

Bron, met dank aan: Verboden geschriften.