Daodejing 3: De vorm van het vormloze


De Daodejing is een belangrijk geschrift uit het daoïsme, de eeuwenoude Chinese filosofie en religie vooral bekend van het yin-yangsymbool.

Lao Zi, wiens naam zoiets als Oude Meester betekent, wordt beschouwd als een semi-mythische stichter van het daoïsme en schrijver van deze tijdloze woorden.

De Dao, de Weg, is de onnoembare moeder der tienduizend dingen.

Daodejing 1: Het Onnoembare ( > )
Daodejing 2: Het eeuwigdurende universum ( > )
Daodejing 3: De vorm van het vormloze


13

Hoed je voor dankbaarheid en kritiek
Eer en tegenspoed zijn even rampzalig als het hebben van een karakter
Wat wil dat zeggen?
Hoedt je voor dankbaarheid en kritiek
Pas op voor dankbaarheid, want het komt voort uit onderdanigheid
Pas op voor kritiek want het komt voort uit overmacht
Hoedt je daarom voor dankbaarheid en kritiek
Wat betekent het dat eer en tegenspoed even rampzalig zijn als het hebben van een karakter?
Ons treffen grote rampen omdat we iets te verliezen hebben
Als wij niets te verliezen hadden, welke rampen zouden ons dan kunnen treffen?
Daarom: aan hem die zichzelf even waardevol acht als de wereld,
Kan men de wereld toevertrouwen.
En aan hem die zichzelf en de wereld even onvoorwaardelijk lief heeft,
Kan men de zorg voor de wereld overlaten


14

We kijken ernaar en we zien het niet en we noemen het het onzichtbare
We luisteren ernaar en we horen het niet en we noemen het het onhoorbare
We tasten ernaar en we raken het niet en we noemen het het onaanraakbare
Het onzichtbare, het onhoorbare en het onaanraakbare vloeien tezamen in het Ene
Er is geen licht als het opkomt
Er is geen duister als het neerdaalt
Onophoudelijk, voortdurend, maar het is niet in woorden uit te drukken
En het keert terug tot het niets
Dit noemt men de vorm van het vormloze, het beeld van het onzichtbare
Men noemt het onbepaald en ongrijpbaar
Van voren zie je het niet
Van achteren zie je het niet
Wie leeft naar het oorspronkelijke geweten, leeft in het heden
En begrijpt alles wat ooit geweest is
Dat is leven naar de natuur


15

De wijzen van weleer waren diep- en scherpzinnig
Men vond ze ondoorgrondelijk
Omdat zij ondoorgrondelijk waren zal ik proberen hun manier van leven te schetsen:
Zij leken behoedzaam, als mensen die een winterse rivier oversteken
Zij leken besluiteloos alsof er overal rondom gevaar dreigde
Zij leken waardig alsof zij gasten waren
Zij leken natuurlijk als onbewerkt hout
Zij leken leeg als een vallei
Zij leken ondoorzichtig als troebel water
Hoe kun je modderig water helder maken?
Door rust zal de modder bezinken en het water helder worden
Laat alles gebeuren zoals het gebeurt en je zult tot rust komen
Het hoofd van de wijze is leeg. Hij zoekt niets en verwacht niets
Hij is leeg, is eeuwig jong en niet van de tijd.
Hij is volmaakt


16

Wie een leeg hoofd heeft is tevreden, wie tevreden is heeft een leeg hoofd
Alle wezens spannen zich in en komen weer tot rust
Alle gewassen groeien tot wasdom en komen dan tot rust
Die uiteindelijke rust noemen we klaar zijn, voleindiging
De terugkeer naar de natuur is het eeuwige leven
Het leven in het heden heet verlicht zijn
Wie niet verlicht is leeft in verwarring en ellende
Wie leeft naar zijn natuur begrijpt alles en is verdraagzaam
Wie verdraagzaam is, is rechtvaardig
Wie rechtvaardig is koninklijk
Wie koninklijk is, is goddelijk
Wie goddelijk is, kent zichzelve
Wie zichzelf kent heeft het eeuwige leven
Wie het eeuwige leven heeft, is niet bang om dood te gaan


17

Van de wijzen van weleer wisten de mensen slechts dat ze bestonden
Later hadden zij hen lief en ze bewonderden hen
Weer later waren ze bang voor hen
En uiteindelijk werden ze door de mensen veracht
Wie zichzelf niet vertrouwt, vertrouwt ook anderen niet
Hoe bedachtzaam waren de eersten met hun woorden
Zij gingen zo voorzichtig te werk dat als zij klaar waren
De mensen dachten dat ze het zelf hadden gedaan


18

Toen de mensen afweken van hun natuur
Werd vriendelijk en rechtvaardig zijn een verdienste
Kennis en slimmigheid deden hun intrede en de leugen regeerde
Bloedverwanten raakten in onmin en houden van werd een plicht
Want wanneer de mensheid en de families in verwarring raken
Wordt trouw een gebodEen daoshi, een daoïstische priester.


We kijken ernaar en we zien het niet en we noemen het het onzichtbare


Lees verder


Noten

Vertaald door: Anoniem.

Bron, met dank aan: Verboden geschriften.