Fragmenten 3: Het eeuwig levende vuur


Heraclitus; duistere denker uit de oudheid; eerste wijsgeer van het Westen.

Hij is het die ons eerst leert van de logos, de ordening die alle bestaan tot stand brengt, en daarmee een van de meest fundamentele pogingen doet de wereld tot begrip te brengen.

De fragmenten van Heraclitus omvatten het gedeelte van zijn werk dat de tand des tijds doorstaan heeft, hier in het Nederlands verwoord in de volgende delen:

Fragmenten 1: Het ene wijze ( > )
Fragmenten 2: De eenheid der tegendelen
( > )
Fragmenten 3: Het eeuwig levende vuur31   

Deze ordening, dezelfde in alle gevallen, is noch door goden noch door mensen tot stand gebracht – nee, hij was altijd en is en zal zijn: een eeuwig levend vuur, brandend en uitdovend in dezelfde mate.

32   

Alles is inwisselbaar voor vuur en vuur voor alles, zoals koopwaar voor goud en goud voor koopwaar.

33   

Alles zal ooit vuur worden.

34   

Want het vuur zal alles, zo het zich naar zich toetrekt, oordelen en overmeesteren.

35   

Het vuur is behoefte en voldoening.

36   

Al veranderend rust het uit.

37   

Afwisselende gestalten van vuur: eerst zee, de ene helft van de zee aarde, de andere gloeiende wind. De zee stort zich uit en meet zich naar dezelfde verhouding als die er reeds was voordat aarde ontstond.

38   

Aarde sterft door water te worden, water door lucht te worden; lucht door vuur te worden.

39   

En andersom: Uit de dood van vuur wordt lucht geboren, uit de de dood van lucht: water, uit water: aarde en uit aarde: vuur.

40   

Uit de dood van vuur wordt lucht geboren: ook vuur sterf, zoals de levenskracht uitdooft of zichzelf uitblust.

41   

Het strijdige komt samen en wat elkaar tegenstreeft creëert de mooiste harmonie.

42   

Maar gloeiende kolen doven uit door afscheiding.

43   

Het vuur is intelligent.

44   

Want ook hier zijn goden.1


Alles in inwisselbaar voor vuur en vuur voor alles, zoals koopwaar voor goud en goud voor koopwaar.Want het vuur zal alles, zo het zich naar zich toetrekt, oordelen en overmeesteren.


Lees verder


Noten

  1. Aristoteles vertelt dat Heraclitus deze woorden spreekt terwijl hij zich warmt aan een oven.