Gadamer over Heraclitus


Onder de vele introducties tot het werk van Heraclitus die ons aan zijn overgeleverd is die van Gadamer een van de meest sympathieke.

Gadamer spreekt op zachte en gefascineerde toon over de rol van Heraclitus in de geschiedenis van de westerse filosofie, en over de obstakels die bij het interpreteren van de overblijfsels van zijn tekst komen kijken. Hij voert ons langs enkele kernbegrippen uit de leer. De grenzen van het menselijk kennen komen aan bod, de eenheid der tegendelen, het mysterie van het vuur, en de vraag waarom de overlevering van Heraclitus ook voor ons nog altijd zo belangrijk is.

In het Duits, met Engelse ondertiteling.

Vergeet even voor een moment de rommel die je normaal bekijkt, en ga eens goed zitten voor iemand die de moeite waard is om echt naar te luisteren.


Was auch immer ihr da unterscheidet, das ist im Grunde alles eins.Lees verder

Noten

De beelden zijn afkomstig uit een Italiaanse documentaire over Heraclitus, waarin gedeelten van dit interview werden getoond.

Ze werden op het internet geplaatst en van ondertiteling voorzien door Philosophy Overdose.

Verwante thema’s