The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom


Individuele vrijheid is de droom van ons tijdperk. Het is wat leiders ons beloven, hoe wij over onszelf denken, en er zijn zelfs oorlogen gestart om ons idee van vrijheid aan anderen op te leggen. Wanneer we een stap terug nemen echter, en kijken wat vrijheid voor ons vandaag de dag werkelijk te betekenen heeft, dan zien we dat we hier te maken hebben met een vreemde en beperkte vorm vrijheid.

Dat is wat deze prachtige documentaire van de Engelse filmmaker Adam Curtis ons laat doen. We worden meegenomen om een kijkje te nemen naar wat de vrijheid die ons wordt voorgeschoteld eigenlijk te betekenen heeft, wat ons geboden wordt in de plaats van de oude machtsstructuren die vervangen moesten worden. De lijnen worden geschetst van een nieuw systeem dat ons controleert middels getallen, en een simplistisch model van mensen als zelfzuchtige en robotachtige wezens dat aan de basis staat van ons moderne, eenzijdige concept van vrijheid.

We zien hoe wiskundigen als John Nash paranoïde speltheorieën hebben ontwikkeld waarin mensen voortdurend wantrouwend jegens hun medemens hun eigen voordeel proberen te bewerkstelligen, en hoe deze modellen gebruikt worden om de nieuwe samenleving in te richten. Het vrije markt denken, de psychiatrie en de op genen gefocuste visie op evolutie van Richard Dawkins zijn enkele van de vele onderwerpen die met deze moderne opvatting van het begrip vrijheid in verband worden gebracht.

Wat is er gebeurd met onze droom van vrijheid? Het woord vrijheid heeft sinds de jaren ’70 een heel specifieke betekenis gekregen, die ons de andere vormen, de andere mogelijke concepties van vrijheid dreigt te doen vergeten.

In het Engels.

Part 1: F***K You, Buddy


Part 2: The Lonely Robot


Part 3: We Will Force You to Be Free


Human beings will always betray youYou can only trust the numbers


Lees verder

Noten

Lees meer over deze film op IMDB.