Index


Een overzicht van de onderwerpen zoals ze hier aan bod komen.

Klik op een onderwerp om de artikelen te zien die daar bij horen.

Filosofie


Filosofie is het ordenen van de wereld.

Het is het vragen naar de aard van de werkelijkheid, het vragen naar de voorwaarden waaronder waarheid tot ons kan komen. Dit vragen staat daarmee in contrast met het denken alles al te weten, met het als vanzelfsprekendheid accepteren van dat wat ‘nu eenmaal zo is’.Taal

Het is de taal die ons mens maakt.

Het is natuurlijk niet voor niets dat onnoembaar veel denkers de taal hebben aangewezen als het uniek menselijke, als dat wat ons van de andere levensvormen onderscheidt.Natuur

Het begrip Natuur verwijst naar de werkelijkheid als zodanig, het worden, en is daarmee een van de meest fundamentele begrippen.Techniek

De techniek is het kunstmatige, het is menselijke activiteit, de menselijke invloed in de wereld.Politiek

Politiek is het spel der menselijke samenwerking.Holisme

Holisme is de idee dat systemen in de eerste plaats als gehelen gezien dienen te worden, en niet als verzamelingen van losse deelsystemen.Verlichting

De Verlichting is een culturele en intellectuele stroming die op de ontwikkelingen in Europa van met name de 17e en 18e eeuw een grote stempel heeft gedrukt.