Filosofie


Filosofie is het ordenen van de wereld.

Het is het vragen naar de aard van de werkelijkheid, het vragen naar de voorwaarden waaronder waarheid tot ons kan komen. Dit vragen staat daarmee in contrast met het denken alles al te weten, met het als vanzelfsprekendheid accepteren van dat wat ‘nu eenmaal zo is’.

William James definieert filosofie als een collectieve benaming voor vragen die niet naar tevredenheid van alle vragers zijn beantwoord.

Nietzsche1 definieert filosofie als de kunst van het scheppen van universele existentie in concepten. Concepten als: vuur, vormen, wil, zijn.

Deze definitie vindt ook weerklank in Deleuze, die simpelweg stelt dat filosofie de discipline is van het creëren van concepten.

Op overstorm.nl zijn de volgende artikelen over filosofie te vinden:

  1. Zie: Friedrich Nietzsche