Natuur


Het begrip Natuur verwijst naar de werkelijkheid als zodanig, en is daarmee een van de meest fundamentele begrippen.

In de eerste plaats hebben we het hier over de werkelijkheid zelf, de beweging, de verandering, het worden zoals dat zich in het dagelijks leven en het directe hier en nu aan ons openbaart. Het is de wereld die we kunnen ervaren, in contrast tot het bovennatuurlijke, het bovenwereldlijke.

Ten tweede is de Natuur het object van wetenschappelijk onderzoek. Kosmologie, natuurkunde, biologie – alle wetenschappelijke disciplines. We hebben het hier over de Natuur voor zover die zich wetenschappelijk laat benaderen en beschrijven, dat is, de Natuur voor zover de menselijke en machinale heerszucht er grip op kan krijgen door haar kentheoretisch te schetsen, door haar in begrippen vast te leggen en aan begrip te onderwerpen.

In een derde maar niet minder wezenlijke vorm gebruiken we het woord Natuur om het niet-menselijke mee aan te duiden. Natuur staat nu in contrast met cultuur, met het kunstmatige, met dat wat door de mens wordt opgeworpen en tot stand gebracht. Dat ook de mens Natuur is, maakt duidelijk in welke mate dit altijd slechts een uiterst relatief onderscheid kan zijn.

Het is dan in deze laatste conceptie van de term dat het woord natuurbescherming tot zijn recht kan komen. Het is een poging om het niet-menselijke te behoeden voor menselijke heerszucht.

Op overstorm.nl zijn de volgende aan het begrip Natuur gerelateerde artikelen te vinden: