Politiek

Politiek is het spel der menselijke samenwerking.

Gezien vanuit het perspectief van de samenwerking wordt het duidelijk dat er niemand is die geen politiek bedrijft, en dat er vrijwel niets bestaat dat geen politieke dimensie kent.

We zijn gewoon om specifieke vormen van politiek bedrijven als politiek bedrijven aan te merken, maar daarbij dreigt de alomtegenwoordigheid van politiek buiten beeld te raken.

Op overstorm.nl zijn de volgende artikelen over politiek te vinden: