Taal


Het is de taal die ons mens maakt.

Het is natuurlijk niet voor niets dat onnoembaar veel denkers de taal hebben aangewezen als het uniek menselijke, als dat wat ons van de andere levensvormen onderscheidt. Of dit juist is, daar valt aan te twijfelen, maar dat dit aanwijzen zelf een aanwijzing is, dat dit aanwijzen zelf het onmiskenbare belang van taal te berde brengt, is wat uit dit gegeven nog het duidelijkst naar voren treedt.

Op overstorm.nl zijn de volgende aan taal gerelateerde artikelen te vinden: