Techniek


De techniek is het kunstmatige. Het is, wat de mens betreft, de menselijke activiteit, de menselijke invloed in de wereld – dat wat de mens teweeg brengt.

Techniek is daarmee dat waar wij als menselijkheid verantwoordeijkheid voor dragen. Paradoxaal genoeg is het tegelijkertijd ook het punt waarop de invloed en verantwoordelijk van de mens ten einde komt en opgaat in het buitenmenselijke.

Zoals begin en einde op de omtrek van een cirkel samenvallen1 zo is techniek het begin en einde van de mens. Begrip van de Nieuwe Tijd, begrip van de bewegingen die ons leven maken wat het is, begint met begrip van de term techniek, en het daaraan nauw verwante technologie.

Op overstorm.nl zijn de volgende artikelen over techniek te vinden:

  1. Heraclitus, zie: De eenheid der tegendelen