The Charge of the Light Brigade


I

Half a league, half a league,
Half a league onward,
All in the valley of Death
   Rode the six hundred.
“Forward, the Light Brigade!
Charge for the guns!” he said.
Into the valley of Death
   Rode the six hundred.


II

“Forward, the Light Brigade!”
Was there a man dismayed?
Not though the soldier knew
   Someone had blundered.
   Theirs not to make reply,
   Theirs not to reason why,
   Theirs but to do and die.
   Into the valley of Death
   Rode the six hundred.


III

Cannon to right of them,
Cannon to left of them,
Cannon in front of them
   Volleyed and thundered;
Stormed at with shot and shell,
Boldly they rode and well,
Into the jaws of Death,
Into the mouth of hell
   Rode the six hundred.


IV

Flashed all their sabres bare,
Flashed as they turned in air
Sabring the gunners there,
Charging an army, while
   All the world wondered.
Plunged in the battery-smoke
Right through the line they broke;
Cossack and Russian
Reeled from the sabre stroke
   Shattered and sundered.
Then they rode back, but not
   Not the six hundred.


V

Cannon to right of them,
Cannon to left of them,
Cannon behind them
   Volleyed and thundered;
Stormed at with shot and shell,
While horse and hero fell.
They that had fought so well
Came through the jaws of Death,
Back from the mouth of hell,
All that was left of them,
   Left of six hundred.


VI

When can their glory fade?
O the wild charge they made!
   All the world wondered.
Honour the charge they made!
Honour the Light Brigade,
   Noble six hundred!


  Not though the soldier knew
Someone had blundered.   Theirs not to reason why,
   Theirs but to do and die.Toelichting

Slechts zes weken na de aanval op Russich gebied tijdens de Krimoorlog in 1854 schreef Lord Tennyson deze lovende woorden over de dappere opoffering van Britse soldaten die een aanval uitvoerden op een onneembare positie.

Vooral de beroemd geworden zin “theirs not to wonder why, theirs just to do and die” geeft uiting aan een speciale vorm van discipline, zelfs tegen het eigen lijfbehoud in, die zowel respect als angst afdwingt.

Veel blijft onduidelijk omtrent de reden waarom het bevel werd gegeven tot een zelfmoordactie tegen een enorme overmacht aan Russen, die met opgestelde kanonnen klaarstonden, maar het wordt vaak toegeschreven aan een blunder. De bevelhebber, veldmaarschalk Lord Raglan, zou op een andere, veel geschiktere positie gedoeld hebben om aan te vallen. Aangezien de kapitein die dit bevel aan de mannen overdroeg zelf binnen de eerste minuut van de aanval stierf kon hem niet meer gevraagd worden wat hij wel of niet had begrepen aan dit bevel, en kunnen we enkel raden naar de precieze oorzaak van deze tragedie.

De Krimoorlog (1853 – 1856) geeft ons een blik op de omvang en reikwijdte van de vele conflicten in deze regio en waarschuwt ons de huidige ontwikkelingen niet al te incidenteel te beschouwen. Dit was een van de eerste moderne oorlogen en een van de eerste waarvan het thuisfront uitgebreid verslag kreeg in de vorm van brieven en verslagen, mede ondersteund door de technische ontwikkelingen op het gebied van fotografie en de telegraaf. Dit prachtige gedicht is een reactie op zo’n verslag. Ook Leo Tolstoi bevond zich onder de schrijvenden die verslag deden, aan de Russische kant van dit conflict.


Lees ook

Krimoorlog (1853-1856) – Oorzaken, tijdlijn & gevolgen op Historiek

“Het hoge aantal slachtoffers dat in een relatief korte tijd te betreuren viel, namelijk 400.000 (lage schattingen) tot meer dan 750.000 doden (aldus historicus Orlando Figes), geeft al aan dat deze oorlog een ware industriële massaslachting was. Figes schrijft in dit verband over de eerste ’totaaloorlog’ uit de geschiedenis, vanwege de vele burgerdoden en de humanitaire ramp die de oorlog veroorzaakte, door bombardementen en de uitbraak van allerlei ziekten.”

The Charge of the Light Brigade, 160 Years Ago op History

“A major conflict of the 19th century, the Crimean War claimed at least 500,000 lives and had a profound impact on such renowned personalities as British nurse Florence Nightingale and Russian author Leo Tolstoy.”


Bonus

The Charge of the Light Brigade in Star Trek: Deep Space Nine.


Lees verder